Otvorené prihlasovanie na IT tábor

Otvorené prihlasovanie na IT tábor

Aj v tomto roku organizujeme denný IT Tábor pre deti zo základných škôl. Pozývame všetkých záujemcov o programovanie, informatiku, prírodné vedy ale aj o športovanie. Príďte k nám na konci augusta. Tábor sa uskutoční od 21. do 25. 8.2023.

Dĺžka pobytu detí v Letnom tábore je celý deň od 8:00 do 15:30 hod. a bude určená pre žiakov od 4. do 9. ročníka základných škôl. Deti majú celodennú stravu aj pitný režim zabezpečené.
Viac informácií o predchádzajúcich ročníkoch a o programe tábora je na stránke: https://www.gphmi.sk/denny-tabor-na-gph/.
A prihláška je na https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbDXjGnTYShWa-rRhH76s8EsmJFnALKNQQDcpq4c2RBboP8w/viewform

Poplatok za tábor je 80€ – čo je 16€ na deň. Prosíme o úhradu na účet školy  bankovým prevodom do 14.8. 2023.  V poplatku je zahrnutá desiata, pitný režim, poplatok za autobus, táborové tričko, pomôcky pre deti a odborná starostlivosť o vaše deti učiteľmi a študentmi Gymnázia P. Horova

Číslo účtu: 1864020759/0200 VÚB alebo vo formáte IBAN: SK14 0200 0000 0018 6402 0759

Do správy pre prijímateľa vložte IT tábor, meno a priezvisko dieťaťa.
Tešíme sa na vaše deti 🙂

Mária Spišáková, IT Letný tábor GPH