Ako zaujať žiakov na hodinách?

Ako zaujať žiakov na hodinách?

Babinetov pádostroj

Ako zaujať žiakov na hodinách fyziky? Možno aj tým, že si zostroja pomôcku, pomocou ktorej hravo zvládnu vysvetliť, že voľný pád rovnomerne zrýchlený pohyb. Žiaci 1.F (12 žiakov) a 1.A (3 žiaci) triedy zhotovili pádostroje, ktoré prekvapili svojou originalitou a nápaditosťou. Použili korálky, guľôčky, matice, nitky, šnúrky, klobúkové gumičky aj v rôznych farbách, fantázii sa medze nekládli. Na porovnanie času medzi ťuknutiami guľôčok každý žiak vytvoril pádostroje dva.  V prvom prípade umiestnili guľôčky na niti v rovnakých vzdialenostiach a v druhom prípade vo vhodných vzdialenostiach tak, aby medzi ťuknutiami uplynul rovnaký časový interval. Výsledkom bola nielen zaujímavá hodina fyziky, veľký potlesk pre každého žiaka, ale aj dobrý pocit z toho, že zhotovili vlastnú pomôcku nápomocnú na pochopenie fyzikálneho javu.

RNDr. Renáta Gavulová