Shakespeare´s Memorial Day

Shakespeare´s Memorial Day

Príjemne strávený čas piatkového dopoludnia v spoločnosti našich študentov, ktorí sa čoraz viac ponárajú do čítania anglofónnych diel.

V piatok 3. novembra sa v súťaži Shakespeare´s Memorial predstavilo sedem recitátoriek. V konečnom vyhodnotení porota udelila 1. miesto v kategórii prózy Barbore Rosolovej (3.D) a v kategórii poézie Viktórii Marinčákovej (4.E), ktoré nás budú reprezentovať v krajskom kole.

Záverečná diskusia odkryla názory študentov na špecifickosť recitácie anglického textu a vzťah medzi emocionalitou a civilnosťou prednesu. Podujatie, v ktorom kvalitou prednesu a vlastným štýlom zaujali všetky súťažiace (S. Čeheľová, M. Styrančáková, L. Pazderáková, A. Fedorová, D. Pehaničová), je tak ukážkou ďalšieho smerovania, akým sa uberá štúdium angličtiny na našej škole.

Mgr. Anna Luteránová