Vyhodnotenie súťaže v kreatívnom písaní esejí v anglickom jazyku

Vyhodnotenie súťaže v kreatívnom písaní esejí v anglickom jazyku

Mladí ľudia temer na prahu dospelosti s vyhraneným názorom na svet a schopnosťou jasne formulovať svoje názory v anglickom jazyku. To spájalo 22 výnimočných študentov, ktorí sa v závere februára zapojili do 6. ročníka školskej súťaže v kreatívnom písaní esejí Creative Writing Competition. Pestrá paleta ôsmich titulov zahŕňala pálčivé kultúrno-etické otázky i náročné nadčasové témy, akými sú dodržiavanie ľudských práv, reflexie o vzťahu medzi múdrosťou a poznaním, či príbehy osobnej transformácie. Zrelosť názorov, pevný hodnotový rebríček a kultivovaný písomný prejav nás môžu napĺňať obdivom a nádejou, čo svedčí o výbornej kvalite tohtoročných esejistických prác. Odborná komisia čelila neľahkej výzve výberu spomedzi súťažných esejí, no napokon na základe stanovených kritérií, kde sme oceňovali okrem jazykovej zložky najmä kreativitu, kritické myslenie a schopnosť presahu do aktuálneho diania, sme určili finálne vyhodnotenie súťaže takto:

  1. kategória (1. – 2.ročník)

1. miesto – Matej Karpáč (2.B )

2. miesto – Simona Felšöciová (1C)

3. miesto – Nina Jacečková (2.B )

4. miesto – Zdeana Janičkovičová (2.C)

5. miesto – Katarína Vargová (2. B )

    2. kategória (3. – 4.ročník)

1. miesto – Sofia Sabová (4.D)

2. miesto – Michaela Timková (3.C)

3. miesto – Gabriel Kuriľák (4.B )

4. miesto – Zuzana Kačkošová (3.B)

5. miesto – Barbora Rosolová (3.D)

Vybrané práce budú obsahom elektronického zborníka, ktorý bude zverejnený na stránkach školy koncom mája.