Vivat maturitný ročník 2024!

Vivat maturitný ročník 2024!

Vraj na všetko v živote príde ten správny čas … Čas na Dobrý deň! Čas na Dovidenia! Tešilo nás! Bolo nám cťou!…

Hovorí sa, že začiatok nemôže existovať bez konca. Lebo začať niečo nové, znamená zachovať za sebou čosi, čo nás k tomu doviedlo.

Milí maturanti,

úprimne Vám želáme úspešné zvládnutie maturitných skúšok, veľa úspechov na vysokej škole, v ďalšom osobnom i profesijnom rozvoji.  Nech sú vaše budúce životné cesty plné energického napredovania, ale aj rešpektovania základných mravných princípov, plné ľudskosti a viery v zmysel svojej existencie. Nech ste radosťou svojich rodičov a blízkych, inšpiráciou pre svojich bývalých spolužiakov a učiteľov, nech dary vašej usilovnosti a nadania slúžia k dosiahnutiu duševnej rovnováhy a šťastia.

 

Vivat Akademia! Vivat maturitný ročník 2024!