Akadémia k 95. výročiu vzniku školy

Naša škola oslavuje 95 rokov. Oslavy vyvrcholili slávnostnou akadémiou, ktorá sa uskutočnila dňa 12. 10. 2017 o 16.00 v MsKS Michalovce za účasti významných hostí, medzi ktorých patrili primátor mesta Michalovce Viliam Záhorčák, prorektor Prešovskej univerzity  prof. PhDr. Milan Portik, PhD., dekan Prírodovedeckej fakulty UPJŠ doc. RNDr. Gabriel S e m a n i š i n, PhD.,  prodekan Strojníckej fakulty TU v Košiciach doc. Ing. Ján KRÁĽ, PhD., zástupcovia odboru školstva ÚKSK, delegácie z družobných gymnázií z Vyškova a z Užhorodu, poslanci mestského zastupiteľstva, riaditelia a učitelia spriaznených škôl a gymnázií, naši rodičia a žiaci, súčasní a bývalí učitelia, absolventi školy  a ďalší vzácni hostia.