Certifikáty Viac ako peniaze a ECDL

Počas školského roka sa naši žiaci pripravovali v kurze Ja Viac ako peniaze, ktorý je zameraný na rozvoj finančnej gramotnosti na strednej škole. Po záverečnom testovaní 15 žiakov získalo certifikát o jeho úspešnom ukončení.

Naša škola je jednou z prvých, ktorá môže testovať nový ECDL modul zameraný na testovanie základov informatického myslenia a programovania – M16 Computing. Dvaja „skúšobní“ odvážlivci z I.A si test vyskúšali a získali svoj prvý certifikát ECDL.

Certifikáty si žiaci prebrali posledný deň školského roka 28.6.2019 z rúk pani zástupkyne R. Gaľovej a svojich vyučujúcich p. J. Kunčovej, M. Šárikovej a p. M. Spišákovej.

Úspešným absolventom blahoželáme a prajeme pekné prázdniny!