Činnosť učiteľov v rámci projektu Reserata pro Futuro

Jednou z aktivít projektu GPH – Reserata pro Futuro   je aj vzdelávanie učiteľov v kluboch jednotlivých predmetov. Cieľom týchto stretnutí je výmena informácií a skúseností, príprava nových metód vyučovania, ukážky nových experimentov a podobne. Stretnutia sú veľmi činorodé, učitelia si navzájom ukazujú pokusy a podobne. Napríklad jedno stretnutie učiteľov fyziky bolo venované experimentom z mechanických vlnení. Na stretnutiach učiteľov informatiky sa naučili programovať a zapájať micro:bity. alebo si pomáhali pri tvorbe náročných 3D modelov.

Veríme, že výsledky sa prenesú aj do hodín prírodných vied, matematiky a informatiky.