Deň otvorených dverí 2023

Dňa 9.2.2023 sa na našej škole uskutočnil Deň otvorených dverí. Zúčastnili sa ho žiaci zo širokého okolia Michaloviec. Predstavili sme im vyučovanie na našej škole, prešli sa po laboratóriách, učebniach a odborných učebniach školy. Sprevádzali ich naši žiaci.