Exkurzia v rámci projektu Farming

Naši študenti zapojení do projektu Farming, ktorý realizujeme v spolupráci s KSK, IT Valley a TUKE, sa v piatok 6. mája 2022 zúčastnili exkurzie do našej patronátnej firmy: FPT Slovakia v Košiciach.

Ambíciou tejto firmy bolo ukázať, že Košice sú to pravé miesto pre prácu, štúdium a život Iťáka.

Mali sme možnosť vyskúšať si SmartHome Lab, dozvedieť sa niečo aj o správe nabíjacích staníc a s kolegami prejsť životný cyklus projektu. Ochutnali sme koncept Lunch&Learn a potom nás zobrali na prechádzku našim mestom priľahlými uličkami námestia ku  Katedre počítačov a informatiky KPI FEI TUKE, kde nás v priestoroch OpenLabu  čakala virtuálna asistenka Ola, spolu s vedúcim katedry Jaroslavom Porubanom.  Spoločne im poskytli audiovizuálny zážitok, ktorý im predviedol, čo sa dá dokázať kreatívnym prepojením hadvéru a softvéru.

Pán Jozef Dodan Vojtko a jeho spolupracovníci nám venovali celý deň svojho času. Žiaci boli rozdelení do troch skupín a každá z nich videla rôzne časti firmy. Prežili sme skvelý a obohacujúci deň s informatikou.

RNDr. M. Spišáková, PhD.