Gymnaziálny päťboj prírodovedcov 2019

Dňa 20. 11. 2019 sa uskutočnil na GPH 14. ročník regionálnej súťaže Gymnaziálny päťboj prírodovedcov. Pozvanie do súťaže prijalo päť gymnázií Zemplínskeho regiónu (G. Snina, G. Trebišov, G. Humenné, G. V. Kapušany, a hostiteľské Gymnázium Pavla Horova Michalovce).

Úlohy do 14. ročníka súťaže vybrali: RNDr. M. Dományová, Mgr. L. Gonda (matematika), RNDr. M. Bruňák (chémia, fyzika), RNDr. B. Jurištová (biológia), RNDr. Z. Tomková (informatika). Porota pracovala v zložení: Mgr. Dušana Čižmárová (predseda poroty – gymnázium Trebišov), RNDr. Z. Tomková (informatika), RNDr. Mária Dományová (matematika), RNDr. Marcel Bruňák (chémia, fyzika), RNDr. Blanka Jurištová (biológia). Koordinátorkou súťaže bola RNDr. Mariana Šariková.

Súťaž sa uskutočnila pod garanciou pani RNDr. Renáty Gaľovej, zástupkyne riaditeľa GPH pre prírodovedné predmety.

Ceny do súťaže boli zabezpečené z Fondového účtu na podporu prírodovedných talentov p. Drosca.

Päťčlenné družstvá súťažili v dvoch kolách, pričom v každom kole riešili päť úloh z jednotlivých predmetov (matematika, fyzika, biológia, chémia, informatika). Súťažiaci sa snažili získať pre svoje gymnázium čo najviac bodov, pričom preukázali schopnosť aplikovať svoje poznatky z prírodovedných predmetov. Svoje riešenia bez problémov dokázali obhájiť pred porotou.