iGPH Boj 2020

Dňa 19.2.2020 sme uskutočnili 12. ročník súťaže v programovaní iGPH boj, ktorého sa zúčastnilo 33 žiakov základných a stredných škôl z regiónu Zemplína a z Košíc. Pripravili sme si pre nich štyri úlohy z programovania, ktoré mohli riešiť v jazyku Imagine, Python alebo v Scratch. Na ich riešenie mali 60 minút. Po krátkej prestávke riešili logické úlohy, ktoré pripravil pán Mgr. Lucián Gonda. Na úspešnom podujatí sa podieľali Ing. Martin Nedelský a žiaci z 2.A a 2. E. Opravu úloh zastrešovala pani Dr. Mária Spišáková za pomoci žiakov z 3.A a 3.D. Nad celým podujatím držala záštitu pani zástupkyňa Dr. Renáta Gaľová.

Víťazom blahoželáme a súčasne ďakujeme všetkých súťažiacim žiakom, organizátorom, pomocníkom za úspešný priebeh súťaže.