Krásny úspech na Celoštátnom kole FO

V dňoch 13. –  15. 4. 2018 sa uskutočnilo celoštátne kolo 59. ročníka Fyzikálnej olympiády v Košiciach, na ktorej našu školu reprezentoval Kristián Šalata zo 4. C triedy. Podal obetavý výkon podložený dlhodobou zodpovednou prípravou a získal ocenenie Víťaz celoštátneho kola – celkove obsadil 8. miesto z 24 účastníkov celoštátneho kola.