Obhajoby záverečných prác

V dňoch 14. a 15.6. 2021 sa uskutočnili obhajoby ročníkových prác študentov prírodovedného zamerania 2.B a 2.D triedy. Spolu svoje práce úspešne obhájilo 35 žiakov.  Celé dva dni sa niesli v príjemnej  pracovnej atmosfére. Práce dosahovali vysokú odbornosť. Študenti milo prekvapili svojimi argumentačnými a prezentačnými schopnosťami jednak svojich odborných konzultantov ako aj oponentov ročníkových prác. O tom svedčí aj skutočnosť, že v závere bolo komisiou ocenených 10 žiakov oboch tried. Svojich starších spolužiakov si prišli vypočuť  aj žiaci prvého ročníka s prírodovedným zameraním. Veríme, že sa nám ich podarilo motivovať a o rok v tomto čase budeme znova hrdí na  našich študentov, tak ako tomu bolo dnes.