Návšteva viceprezidenta T-Systems Juraja Girmana

V rámci projektu This is 21 – Priprav sa na 21. storočie! sa na našej škole uskutočnila prednáška o zručnostiach potrebných pre 21. storočie. V pondelok 19. 11. 2018 prišiel k nám pán Ing. Juraj Girman, viceprezident  T-Systems, Košice.

Hovoril nám o tom, aká bola jeho cesta  k súčasnej pozícii, o kompetenciách potrebných pre súčasnosť, o schopnosti riešiť problémy, o svoom štúdiu a pod.

S veľkým záujmom si ho vypočuli  študenti 3. a 4. ročníka.

Ďakujeme veľmi pekne za poučné slová a za návštevu a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.