Rozlúčka so štvrtákmi 2021

„Nie je víťazom ten, kto je vždy ,,dokonalý“, nikdy sa nemýli, nestráca nad ničím kontrolu. Víťazí ten, kto sa napriek chybám, pádom a strachu každý deň zobúdza s túžbou skúsiť to znova. Takýto človek nemôže byť porazený.“ (neznámy autor)

Prišiel čas rozlúčky s našimi štvrtákmi. Rolúčili sme sa po štyroch rokoch štúdia, ktoré boli výnimočné nie len posledným obdobím. Milí naši absolventi, želáme vám veľa zdravia, veľa dobrých príležitostí, veľa úspechov a veľa žičlivých ľudí na vašej ceste za šťastím. Budeme na vás s láskou spomínať.