Schulbrücke Europa 2017

Žiaci tretieho ročníka jazykovej triedy nášho gymnázia sa každoročne zúčastňujú medzinárodného projektu „Schulbrücke Europa“, ktorý sa tohto roku koná v nemeckom meste Greifswald. Ide o európsky projekt v nemeckom jazyku, na ktorom sa v dňoch 19.-27.10.2017 stretli stredoškoláci z Nemecka, Rumunska, Južného Tirolska, Švédska, Francúzska a Slovenska a diskutujú v multinárodných skupinách o pojmoch národ a Európa z hľadiska kultúry, vzdelania, ľudských práv, hospodárstva a mieru. Poznávajú dejiny Európy a zamýšľajú sa nad jej budúcnosťou.
Projekt „Schulbrücke Europa“ prebieha pod záštitou nemeckých nadácií, a to „Deutsche Nationalstiftung“, „Robert-Bosch-Stiftung“ a „Europäische Jugendbildungsstätte Weimar“ a naša veľká vďaka patrí hlavným a zanieteným lektorom, ktorými sú každoročne Dr. Frithjof Reinhardt a Thomas von der Gönna.
viac na http://www.schulbruecke-europa.de/