Slovinci u nás 2017

V septembri 2017 vycestovali naši žiaci v sprievode p. Žolnovej a p. Rynikovej do Ľubľany, aby začali partnerstvo s tamojším gymnáziom. Žiaci mali možnosť spoznať krásy Slovinska, nahliadnuť do školského prostredia, zistiť, ako funguje ich školský systém a hlavne spoznať na vlastnej koži život v slovinskej rodine, kde boli gymnazisti ubytovaní. V týchto dňoch 20. – 25.10.2017 bolo hostiteľom recipročne Gymnázium Pavla Horova. Takto sa opätovne upevnili začaté medzinárodné priateľstvá. Medzinárodný projekt vyvrcholil dnes prezentáciou aktivít. Pozitívnym prínosom je, že mladí ľudia spoznali kultúru partnerskej krajiny a uvedomili si nevyhnutnosť učenia sa cudzieho jazyka, ktorým bola pri tomto výmennom pobyte ruština a angličtina.