Stretnutie s firmou Deutsche Telekom

Dňa 10.5.2022 sa uskutočnilo stretnutie študentov školy so zástupcami firmy Deutsche Telekom IT & Telecommunications Slovakia z Košíc. Páni Vladimír Turzák, Robert Ondejka a Michal Kováčik predstavili svoju spoločnosť, ako aj súvisiace pracovne príležitosti v oblasti softwarového vývoja. Stretnutia sa zúčastnili žiaci informatických tried a vybraní žiaci tretieho ročníka.