Akreditácia Erasmus+ 2023/2024

Akreditácia Erasmus+ 2023/2024

KA1 –  Mobilita jednotlivcov (pedagogickí zamestnanci) 

Florencia – Taliansko 

Názov projektu: Akreditácia 2023/2024 

Číslo zmluvy: 2022-1-SK01-KA120-SCH-000111601 

Kľúčová aktivita: Vzdelávacia mobilita jednotlivcov 

Akcia: Mobilita učiacich sa zamestnancov 

Typ akcie: Mobilita pracovníkov v oblasti školského vzdelávania 

Účastníčka mobility: Ing. Katarína Bušaničová 

Dátum: 23. október – 28. október 2023

Miesto: Florencia, Taliansko 

Poskytovateľ : Europass Teacher Academy, Via Sant´Egidio 12, 50122 Florence, Italy 

 

KURZ: 4C: Kreativita, kritické myslenie, komunikácia a spolupráca v školách 

Obsah kurzu: 

Dlho ohlasované kľúčové kompetencie pre študentov 21. storočia, „štyri C“ (kreativita, kritické myslenie, komunikácia a spolupráca) sú často zahrnuté v teórii, no nie v praxi. Kreativita a kritické myslenie predstavujú neoddeliteľné nástroje a zručnosti pre inovácie, ktoré na rozdiel od všeobecného presvedčenia sa dajú naučiť, musia sa učiť a implementovať v triedach. Komunikácia a spolupráca sú základné životné zručnosti, z ktorých môžu študenti čerpať pri každodenných skúsenostiach v škole a formujú ich schopnosť dobre žiť, kooperovať s ostatnými a dosahovať pracovné úspechy v budúcnosti. „Štyri C“ posilňujú schopnosť našich študentov nájsť si svoje miesto – profesionálne, osobne a spoločensky – v dnešnom rýchlo sa meniacom svete a zároveň podporujú ďalšie život obohacujúce C: zvedavosť, dôveru, starostlivosť a spoluprácu. Cieľom tohto kurzu je poskytnúť učiteľom vedomosti, know-how a sebadôveru začleniť tieto stimulujúce zručnosti do svojich učebných osnov a školského prostredia. 

V skutočnom prostredí učenia sa získajú účastníci kurzu lepšie vedomosti o tom, čo tieto kompetencie so sebou prinášajú nielen to, ako ich naučiť, ale predovšetkým to, ako  využiť vlastnú schopnosť tvoriť, kriticky myslieť, efektívne komunikovať a dobre spolupracovať s inými. 

  Výstup 

 Kurz pomôže účastníkom: 

 • Získať jasné pochopenie tvorivého procesu a zažiť ho na vlastnej koži;
 • Myslieť kriticky a vyťažiť maximum z dnešného pretlaku informácií;
 • Zažiť efektívnejšie komunikačné schopnosti a techniky;
 • Rozšíriť možnosti spolupráce v triede a podporiť ju vo všetkých aspektoch školskej komunity;
 • Zažiť skutočný medzinárodný teambuilding.

Portugalsko 

 Názov projektu : Akreditácia 2023/2024 

Číslo zmluvy : 2022-1-SK01-KA120-SCH-000111601 

Kľúčová aktivita : Vzdelávacia mobilita jednotlivcov 

Akcia : Mobilita učiacich sa zamestnancov 

Typ akcie : Mobilita pracovníkov v oblasti školského vzdelávania 

Účastníčka mobility : RNDr. Mária Spišáková, PhD. 

Dátum : 30. jún – 5. júl 2024

Miesto : Porto, Portugalsko 

Poskytovateľ : Learning together, Advanced Skills Institute, Porto, Portugalsko 

KURZ: Trieda budúcnosti: Trieda budúcnosti: Aplikácie pre vzdelávanie 

Obsah  

Výzvy, ktorým čelia dnešné školy sú pre súčasných učiteľov čoraz náročnejšie. 

Školy súťažia na niekoľkých úrovniach s internetom, digitálnymi aplikáciami a inými systémami zdieľania komunikácie a vedomostí. Dnešní študenti sú súčasťou digitálnej generácie, ktorá je veľmi odlišná od ich učiteľov, a preto sa všetko učia odlišným spôsobom. 

Cieľom tohto kurzu je aktualizovať poznatky učiteľov, aby prekonali túto výzvu a umiestnili študentov do centra vzdelávania tým, že budú robiť to, čo vedia najlepšie: používať digitálne aplikácie. 

Počas tohto kurzu budeme využívať situácie každodenného života učiteľov a študentov a zároveň využívať vzdelávacie aplikácie na prenos vedomostí. Naša metodika je postavená na učení objavovaním na podporu motivácie a kreativity pre vzdelávacie predmety. Tieto aplikácie možno použiť pri každej školskej aktivite: školské výlety, múzeá, každodenný život študentov atď. 

Využitím týchto digitálnych nástrojov môžu učitelia lepšie motivovať študentov vo svojich predmetoch! 

Výstup 

 • Využívať online nástroje na podporu a zlepšovanie inovatívnych vyučovacích a vzdelávacích metód s cieľom motivovať a povzbudiť študentov; 
 • Využívať mobilné zariadenia ako dôležitý nástroj pre vyučovacie a vzdelávacie aktivity; 
 • Preskúmajte „najlepšie“ vzdelávacie aplikácie nielen v triede, ale aj pri každej školskej aktivite; 
 • Preskúmajte aktívne metodológie v triede a počas vyučovania; 
 • Experimentujte so vzdelávacími aplikáciami na zlepšenie vyučovacích a vzdelávacích aktivít; 
 • Zlepšenie IKT zručnosti; 
 • Vytvoriť/pokračovať v implementácii akčného plánu na zvýšenie udržateľnosti škôl a komunít; 
 • Aplikujte a/alebo prispôsobte rôzne koncepty, nápady a vyučovacie metódy tým, ktoré sa praktizujú v domovskej krajine účastníkov; 
 • Uľahčiť skúsenosti a kultúrne výmeny medzi európskymi účastníkmi a portugalským učiteľským personálom, čo vedie k plodným medzinárodným skúsenostiam; 
 • Posilniť komunikatívne kompetencie v angličtine a sociálne zručnosti; 
 • Podporovať medzikultúrne povedomie; 
 • Zistite viac o kultúre, dedičstve a spoločnosti Portugalska a Porta; 
 • Identifikujte a zdieľajte osvedčené postupy, ktoré možno implementovať na miestnej úrovni.