Deň vody 2022

22. 3. 2022 sa na našej škole niesol v znamení vody. Hneď skoro ráno nastúpil  do práce v chemickom laboratóriu  náš výskumný tím. Pomocou meracích sond systému Vernier, ktorými naša škola disponuje, sme v 48 vzorkách vody zisťovali zastúpenie základných chemických elementov ako sú dusičnany, dusitany, amónne soli, chloridy(salinita vody), tvrdosť vody (konduktometricky) a pH. Namerané hodnoty  sme porovnali so štandardami pre pitnú vodu a každú vzorku vyhodnotili z hľadiska vhodnosti/nevhodnosti na pitie.

Náš šarmantný tím sa počas veľkej prestávky postaral o dodržiavanie pitného režimu všetkých žiakov aj zamestnancov školy. Mohli sme si ochutnať a porovnať rôzne minerálne vody a porozprávať sa o ich účinkoch na naše zdravie. V triedach a na chodbách takisto vládla farba a symboly vody. Tri najvýstižnejšie outfity naše tímy odmenili pitným režimom. 

Veľké poďakovanie a pochvala za tento patrí všetkým žiakom a zamestnancom školy, ktorí nám prejavili dôveru a doniesli nám na analýzu vzorky vody zo svojich vodovodov alebo studní. Najväčšie poďakovanie za skvelý priebeh tohto dňa patrí žiakom 2. F triedy, ktorí so svojimi vyučujúcimi akcie na tento deň vymysleli,  pripravili a zorganizovali  🙂