Európsky týždeň programovania 2018

Od 5. 10 do 23. 10 sme na našej škole organizovali rôzne podujatia na popularizáciu IKT pre žiakov. Boli to prednášky, workshopy a podobne. Viedli ich manažéri firiem, riaditelia, alebo len zamestnanci, študenti školy za podpory vyučujúcich pani Spišákovej a pani Tomkovej. Spolu sa na aktivitách zúčastnilo okolo 60 žiakov. Dúfame,  že sa im naše aktivity páčili a oslovili ich a ukázali im možnosti čo sa v IT technológiích a s nimi dá urobiť.

RNDr. Mária Spišáková