Týždeň vedy a techniky pre žiakov ZŠ v našich laboratóriách

Počas Týždňa vedy a techniky, 8.11.2018, sa do našich laboratórií a učební informatiky pozreli žiaci základných škôl z ZŠ Krymská, Michalovce a ZŠ Staré. Pripravili sme si pre nich mnoho pokusov z chémie, fyziky. V laboratóriu biológie si v mikroskope pozerali preparáty a učili sa podávať prvú pomoc na figuríne. Na informatike starší žiaci naprogramovali blikajúce micro:bit – y a mladší žiaci si v prostredí scratch naprogramovali vykresľovanie pekného obrázka.

Veríme, že sa to žiakom páčilo a budú rozmýšľať o štúdiu prírodných vied alebo techniky.

Foto: Patrik Šandrej, Peter Sala, 3.A