Girl’s Day 2019

Neviete čo je Girl’s Day? Deň žien v IT.

IT podniky, inštitúcie či organizácie vo vyše 166 krajinách sveta otvárajú v tento deň svoje brány stredoškoláčkam, ktoré tak majú jedinečnú príležitosť nahliadnuť do čarovného sveta IT.Cieľom tejto sympatickej aktivity je prezentovať atraktívny odbor IKT (informačno- komunikačných technológií) dievčatám vo veku 15- 18 rokov a priblížiť im, aké možnosti štúdia či práce tento odbor ponúka.

Aj naše dievčatá sa zapojili do tejto aktivity a dňa 25.4.2019, v posledný štvrtok v apríli, navštívili ambasádu USA, kde sa oboznámili s technológiami, ktoré posúvajú život a svet dopredu.

Program bol zaujímavý, na úvod ich privítal druhý tajomník ambasády, pán Bradley M. Gardner, potom sa k nim prihovoril veľvyslanec USA na Slovensku pán Adam Sterling. No a potom už nasledoval program. Najprv vo videomeetingu s Rebeccou Martin, ktorá vyštudovala IT na UC Berkeley a pracuje ako  inžinier priemyslu (Industrial Engineer) pre U.S. Post Office, sa dozvedeli, ako sa ona rozhodla ísť študovať IT. Čo je náplňou jej práce.

V ďalšom sa im predstavili zástupcovia firmy Matsuko, ktorí pôsobia v Košiciach a pracujú na vývoji 3D hologramov a ich využitiu v zábavnom priemysle. Pani Mária Virčíková hovorila o svojej ceste ku IT, o tom, že IT nie je len programovanie, ale je to prepojenie každého vedného oboru s IT. Práve odborníci, ktorí sú viec predmetoví, vyznajú sa aj v ioných oblastiach napr. biológii, psychológii, chémii, ale aj v kozmetike sú veľkým prínosom pre vývoj nových aplikácií a inovácií v IT.

Poslednou bola telekonferencia s Anna Kazlauskas, Senior at the Massachusetts Institute of Technology and founder of IAMBIQ – a machine learning coming which has received funding from Y Combinator.

Podujatie a stretnutie sa s takýmito podnetnými ľuďmi dievčatá zaujalo a rozhodli sa rozmýšľať o štúdiu IT po skončení školy. Veríme, že aj keď sa neskôr rozhodnú inak, tak stretnutia, ktoré absolv ovali v nich zanechali dobré spomienky na celý život.