GPH Lego Race 2019

Dňa 15. 10. 2019 sa zorganizovali 1. ročník súťaže v programovaní robotov LEGO, určenej pre žiakov ZŠ. Spolu sa jej zúčastnilo 11 tímov, a 22 hráčov z piatich ZŠ z okresu Michalovce a okresu Košice vidiek. Súťažilo sa v 2 disciplínach – futbal robotov (7 tímov) a transport predmetov (5 tímov).
Počas súťaže vládla veľmi dobrá atmosféra, žiaci sa navzájom povzbudzovali, súťažili čestne a akceptovali stanovené pravidlá.
Súťaž bola finančne podporená z nadácie Pontis n.o. v rámci projektu Meet and Code a Týždňa programovania, ktorý je vyhlásený EU v celej Európe. Niektorým tímom sme zapožičali LEGO roboty, ktoré sme získali z projektu Interreg V – Slovensko – Maďarsko, z IT Valley.
Okrem tejto súťaže naša škola v rámci Týždňa programovania realizovala workshopy pre našich žiakov: So let’s code micro:bit, do ktorých sa zapojilo 28 žiakov. Učili sa progromovať a ovládať programovateľné LED pásy NeoPixel pomocou mikroprocesora micro:bit.