Historický šerm v priestoroch GPH

Naše 95  ročné gymnázium oslavujúce bohatú tradíciu výchovy a vzdelávania v regióne si tradície pripomenulo aj vskutku netradičným spôsobom. Pri príležitosti 95. výročia vzniku školy pod záštitou predmetovej komisie spoločenskovedných predmetov dominovala 10. októbra 2017 na 6. a 7. hodine v starej telocvični „ožívajúca história“.

Jednalo sa o ukážky stredovekého šermiarskeho umenia dlhým mečom zvaným „Federschwert“. Naše pozvanie prijali naši bývalí žiaci Patrik Cimprich a Maroš Kováčik, ktorí sú už pár rokov členmi „Čiernej kohorty“, spolku šermiarov, pripomínajúcich si históriu Michaloviec z 15. storočia a družinu Alberta z Michaloviec, ktorý nepochybne patril svojho času medzi najvýznamnejšie osobnosti Zemplína.

Ak sa Vám nepošťastilo „prežiť kus histórie“ a vrátiť sa tak s nami v čase, ponúkame aspoň zopár nebezpečne vyzerajúcich  záberov 🙂