IT LAB Creativity – záverečné prezentácie projektov študentov

Projekt IT LAB  Creativity

Na projekte IT LAB  Creativity sme začali pracovať  od októbra 2021. Po výzve KSK žiaci vytvorili 4 tímy v ktorých diskutovali o tom, aký projekt vytvoria, čo búdu riešiť.  Pri rozhodovaní museli prihliadať na vstupy (doterajšie vedomosti, ale aj čo sú ochotní sa naučiť, doštudovať) a výstupy, teda produkt, ktorý bude využiteľný v praxi, ale aj má použitie s nasledovnými aktualizáciami pre  určitú cieľovú skupinu ľudí. Keď sa jednotlivé tímy rozhodli, aký produkt vytvoria, stanovili si jednotlivé  kroky – ako svoj  cieľ dosiahnuť. V  tímoch si študenti určili lídrov a pracovné skupiny, ktoré zodpovedali za určitú zložku práce. Viac o projekte nájdete na >>>>