Krúžok fyziky v rámci projektu GPH – Reserata pro Futuro

Aktivity projektu GPH – Reserata pro Futuro pokračujú aktivitou krúžky. Prinášame z nich fotografie, špeciálne z krúžku fyziky.