LAB IT Kreativity

Ďalším míľnikom projektu LAB IT Kreativity je zapojenie študentov TUKE. Dňa 17.2. sa uskutočnilo projektové stretnutie, kde každá škola odprezentovala svoje projekty a ich momentálny stav. Stav našich projektov prezentovali Radoslav Harbuľák, III.A, Peter Palkoci, II.A. Žiakov sprevádzala p. RNDr. Mária Spišáková, PhD.
Prítomní boli zástupca KSK p. Slavomír Kožár, zástupcovia firiem, zástupca TUKE, zástupcovia škôl a Košice IT Valley.

V projekte sú zapojené školy: Gymnázium PJ Šafárika Rožňava, Gymnázium Spišská Nová Ves, Gymnázium P. Horova Michalovce, Gymnázium, Poštová, Košice, Gymnázium, Šrobárová 1, Košice. Každá škola má svojho partnera – dvojičku spomedzi firiem Deutsche Telekom IT Solutions, Visma Labs, FPT Slovakia, GlobalLogic Slovakia a Siemens Healthineers . Projekt vzišiel z iniciatívy a spolupráce Košického samosprávneho kraja s Košice IT Valley. 

Info o projekte uverejnené v  IT VALLEY_newsletter 1112

Partnerom Gymnázia Pavla Horova v tomto projekte je firma FPT Slovakia s.r.o.