Menovanie novej riaditeľky školy, 06/2017

Po výberovom konaní na riaditeľa Gymnázia Pavla Horova, sa riaditeľkou školy stala pani Mgr. Katarína Olšavová. Vymenovaná do funkcie bola dňa 26. 6. 2017 vedúcim odboru školstva na KSK pánom Ing. Štefanom Kandráčom. Fotografie zachytávajú oficiálne ustanovenie do funkcie v zborovni školy pred celým pedagogickým zborom, aj za účasti odchádzajúceho pána riaditeľa Rudolfa Gadomského.