Naši riaditelia školy

Portréty skoro všetkých bývalých riaditeľov našej školy. Autorka A. Bočanová, ktorá ich nakreslila ako svoj projekt na prijímacie pohovory. Ďakujeme.