Práce na fasáde školy

Od začiatku školského roka 2020/2021 pokračujú práce na zadnej časti fasády školy. Práce idú majstrom od ruky, stavajú lešenie, naťahujú sieťky, lepidlo a nakoniec fasádnu omietku a farbu. Radosť pozerať. Vidieť už za nimi poriadny kus práce. Veríme, že ku koncu novembra bude celá zadná časť fasády dokončená.