Prírodovedný päťboj 2021

Dňa 21.10.2021 sa uskutočnil na Gymnáziu P. Horova 17. ročník školskej súťaže Prírodovedný päťboj.

Súťažili päťčlenné družstva žiakov tretieho ročníka, pričom ukázali ako dokážu svoje  poznatky z matematiky, fyziky, chémie, biológie a informatiky aplikovať pri riešení prírodovedných úloh. Súťaž bola pomerne vyrovnaná, ako prvé sa umiestnilo družstvo 3. A triedy, na druhom mieste skončila 3. B trieda a na treťom mieste 3. E.

Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a výhercom blahoželáme.