Rozlúčka so štvrtákmi 2023

V piatok 12.5.2023 sme sa rozlúčili s našimi štvrtákmi a odprevadili sme ich na akademický týždeň a čaká ich maturita.

Milí štvrtáci, nech sú vaše kroky na ceste k dospelosti a samostatnosti úspešné. Veľa šťastia!