Slávnostné otvorenie jubilejného školského roka 2022/2023

Dňa 5. septembra 2022 (pondelok) sme slávnostne otvorili jubilejný školský rok 2022/2023. Rok, v ktorom naša škola oslavuje 100. výročie svojho vzniku.

Sme veľmi radi, že medzi nás zavítal aj vedúci Odboru školstva KSK – Ing. Slavomír Kožár.

Po štátnej hymne na úvod a po príhovore ministra školstva Branislava Gröhlinga zaznela báseň a potom sa prítomným prihovorili riaditeľka školy Katarína Olšavová a Slavomír Kožár. Žiakov, učiteľov i zamestnancov nášho gymnázia  následne kultúrnym programom  potešili naši učitelia Jordán Dorič (gitara a spev), Timea Mižáková (spev) s akordeónovým sprievodom a žiak 3. ročníka Oliver Horváth s  tanečnou partnerkou.

Výnimočnosťou tohto slávnostného otvorenia bolo aj odovzdanie dreveného loga školy, ktoré vlastnoručne vyrezal žiak 3.D triedy Samuel Penksa. Umiestnené bude na čestnom mieste v priestoroch gymnázia.

Slávnostný ceremoniál ukončila školská hymna.