Správna voľba povolania 2019

Na našej škole sa dňa 27.11.2019 uskutočnila prezentačná výstav stredných škôl Košického samosprávneho kraja, na ktorej sa žiaci základných škôl mohli oboznámiť s rôznymi študijnými odbormi a profesiami, ktoré ponúkajú školy KSK. Organizátormi celého podujatia bol Košický samosprávny kraj a Gymnázium P. Horova. Podujatia sa zúčastnili všetky základné školy v meste a okrese Michalovce.

Podujatie sprevádzalo aj stretnutie výchovných poradcov a riaditeľov škôl.

Autori fotografií: Peter Kala