Správna voľba povolania a DOD na GPH 2018

🌺Správna voľba povolania-príležitosť k úspechu 2018🌺
Gymnázium Pavla Horova Michalovce uskutočnilo pod záštitou Košického samosprávneho kraja 25.10.2018 prezentačnú výstavu SŠ v spolupráci s Mestom Michalovce a ÚPSVaR. Na podujatí sa prezentovalo 19 SŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK. Prezentačnej výstavy sa zúčastnilo viac ako 550 žiakov ZŠ, riaditelia, výchovní a kariérni poradcovia ZŠ a SŠ. Vybrali si deviataci tú správnu školu pre správne povolanie? Čas ukáže…

V ten istý deň sme privítali žiakov 9. ročníka ZŠ na Dni otvorených dverí. Všetky predmetové komisie si pre nich pripravii zaujímavý program, kde ich oboznámili s aktivitami, ktoré v rámci vyučovania ale aj mimo vyučovania so žiakmi robia.