Steel Park 2018

Naši žiaci 1.A a 2.A sa dňa 14. 12. 2018 zúčastnili exkurzie v Steel Parku. Boli pre nich pripravené workshopy:

  • Záhadný svet Arduino
  • Stala sa vražda
  • Ako netopier zachytí náš pohyb
  • Súboj na labilnej tácke

Žiaci boli rozdelení do troch skupín, z ktorých každá bola počas exkurzie plne vyťažená. Každá z nich naprogramovala riadenie závory a čítanie RFID karty pomocou Arduina. Pozreli si stále experimenty v rámci Steel Parku. ŽIakov sprevádzali p. Nedelský a p. Spišáková.

Aj pomocou takýchto aktivít sa žiaci zoznamujú s významom IKT v praxi.