Účasť v medzinárodných projektoch 2018

Žiaci nášho gymnázia sa každoročne zúčastňujú viacerých medzinárodných projektov. Túto jeseň (september a október 2018) sa toho zbehlo neúrekom. Zúčastňujeme sa projektov:

  1. Cestami-necestami (po bitevných poliach) k dnešnej Európe
  2. Projekt „Schulbrücke Europa“

  3. Projekt Poznajme sa navzájom, s Gymnáziom vo Vyškove
  4. ToMUN 2018 – medzinárodný projektový parlament
  5. Projekt Code week

Prinášame fotografie zo všetkých týchto projektov.