Úprava priestorov posilňovne 2017

Chceme, aby ste sa u nás cítili príjemne. Aktuálne sme skrášlili priestory školskej posilňovne a chodbu v novej telocvični. Veď posúďte sami!
Ďakujeme našim šikovným školníkom p. Zuhanovi a p. Doliničovi.