Valentín 2022 na GPH

Študenti školy radi oslavujú rôzne sviatky. Keďže tento rok sa nekonal Valentínsky ples, tak aspoň červenou farbou oblečenia – farbou lásky – si študenti aj učitelia pripomenuli tento sviatok.

Však im to všetkým veľmi pristalo 🙂