Veda na ulici 2017

S prírodovednými pokusmi pre verejnosť a žiakov zo ZŠ a materských škôl Michaloviec sme prišli na Námestie osloboditeľov pred Mestský úrad dňa 11. 10. 2017. Ukázali sme žiakom pokusy z fyziky, chémie, biológie, informatiky a matematiky, všetky pokusy predvádzalli naši žiaci. Bolo krásne pozorovať pohľady detí špeciálne z materských škôlok. Veríme, že sme nie jednu detskú dušu oslovili a nadchli pre štúdium prírodných vied.

Pozrite si fotogalériu.