Vynovené prírodovedné odborné učebne

V rámci projektu GPH-Reserata pro Futuro sme zmodernizovali naše odborné učebne fyziky, chémie a biológie, kde pribudli nové demonštračné stoly a tabule. Zase sme vylepšili a skvalitnili vyučovanie týchto predmetov. Veríme, že žiaci sa v týchto učebniach budú cítiť dobre.