Klasifikačná porada

Klasifikačná porada

  • Dátum a čas:
    • november28, 2018

zasadnutie pedag. rady /štvrťroč. klasif. porada/-

pracovná porada na mesiac december

Pridať udalosť do kalendára

2018-11-28 2018-11-28 Europe/Prague Klasifikačná porada zasadnutie pedag. rady /štvrťroč. klasif. porada/- pracovná porada na mesiac december Not indicated
Pridať do kalendára