Klasifikačná porada

Klasifikačná porada

  • Date & Time:
    • november 28, 2018

zasadnutie pedag. rady /štvrťroč. klasif. porada/-

pracovná porada na mesiac december