Udalosti v živote školy

Organizácia školského roka
20
september
20
september
31
október
31
október
15
november
28
november
22
december
22
december
8
február
18
február
14
marec
27
jún
19
august
19
september
30
október
10
december
23
december
9
marec
2
apríl
3
apríl
6
apríl
23
apríl
29
jún