Udalosti v živote školy

Organizácia školského roka
20
september
20
september
31
október
31
október
15
november
28
november
22
december
22
december
16
február
18
február
26
február
14
marec
22
jún