Udalosti v živote školy

Organizácia školského roka
20
september
20
september
31
október
31
október
15
november
28
november
22
december
22
december
8
február
18
február
14
marec
27
jún
19
august
19
september
30
október
10
december
23
december
2
apríl
23
apríl
29
jún
9
september
12
október
30
október
21
december
12
apríl
21
jún
23
august
16
september
28
október
20
december
21
február
15
apríl
15
jún
29
jún
22
august