Študentská imatrikulácia

Študentská imatrikulácia

  • Date & Time:
    • november 10, 2022
    • 09:30 to 12:30

10.11. študentská imatrikulácia:

Vyučovanie bude prebiehať nasledovne:

0 hod. – riadne vo všetkých triedach o 9:30 h
1 – 2 hod. skrátený režim (do 9:05 h)

1. ročník má 1,2 h – THF – príprava na imatrikuláciu