Pedagogický zbor

Pedagógovia na Gymnáziu Pavla Horova sa svojmu oboru venujú dostatočne dlho na to, aby boli schopní kvalitne a moderne rozdávať vedomosti ďalším generáciám. Trend dnešného sveta je dynamickosť, a preto sa učitelia zúčastňujú na rôznych školeniach, vďaka ktorým je vyučovací proces neustále inovovaný.

Vedenie školy

Slovenský jazyk
Výchovný poradca
Zástupca riaditeľa
PaedDr. Vladimír Čan
Zástupca riaditeľa
Mgr. Katarína Olšavová

Učitelia

Slovenský jazyk
Výchovný poradca
Zástupca riaditeľa
PaedDr. Vladimír Čan
Zástupca riaditeľa
Mgr. Katarína Olšavová