21
apríl
  • 9:00 to 13:00
Otvorenie Open Science Labu

Slávnostné otvorenie Centra popularizácie fyziky pri Gymnáziu Pavla Horova Michalovce – ScienceOpenLabsa uskutoční 21. apríla 2023 o 9.00  hod. v priestoroch GPH v…Čítaj viac

26
apríl
  • 14:30 to 16:00
Klasifikačná porada za 3. štvrťrok

Zasadnutie pedagogickej rady zamerané na vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za 3. štvrťrok šk. roka 2022/2023 pre 1. – 4. ročník

2
máj
  • 14:30 to 16:00
Porada na mesiac máj

Pracovná porada učiteľov na mesiac máj 2023

29
máj
Odovzdanie ročníkových prác

Odovzdanie ročníkových prác v module 5 

14
jún
Obhajoba záverečných prác

Obhajoba záverečných prác v triedach modulu 5