Správa z denného IT tábora GPH 2017

Správa z denného IT tábora GPH 2017

A opäť sme sa tešili z prítomnosti detí v našom IT tábore!

V tomto roku 2017, sme už po piaty krát organizovali denný IT tábor pre deti zo základných škôl. Uskutočnil sa opäť na konci augusta od 21. do 25. 8. 2017.

S prípravou sme začali už v máji, kedže sme chceli prísť s novými aktivitami pre deti.

Cez webovú stránku školy sa na náš tábor prihlásilo 72 detí, o ktoré sa staralo 25 animátorov – žiakov nášho gymnázia, ktorí sa pri deťoch striedali.

Deti boli rozdelené do 5 skupín a bol pre nich pripravený presný rozvrh aktivít, takže mali čas vyplnený od 8.00 do 15.30.

Staršie skupiny sa okrem iných aktivít venovali programovaniu v jazyku Python, čo sme zaviedli ako novinku minulý rok.

Pre všetky deti boli v programe zaradené tieto aktivity: programovanie robotickej stavebnice NXT Lego, programovanie v Scratch-i, programovanie aplikácií na mobilné platformy Android. Deti natáčali animované videá pomocou tabletov, strihali zvuk a programovali programovacie autíčka Pro-bot a Ino Bot a zahrali sa aj s programovatelnou včielkou Blue Bot.

Počas tábora deti robili pokusy z fyziky a chémie, merali si svoj tep a počúvali srdce, učili sa o ľudskom tele pomocou pomôcok v laboratóriu biológie. Jednoducho mali k dispozícii celé laboratórium fyziky, chémie a biológie. Pozorovali tvorbu bublín so suchým ľadom a iné pokusy.

Vo štvrtok sme privítali medzi sebou aj odborníka na IT na slovo vzatého – pána Pavla Serbajla, ktorý pracoval vo firmách GoDaddy, M.dot a PoweryBase Inc. a v súčasnosti žije a podniká v oblasti IT v Kalifornii v Silicon Valley. Porozprával nám o svojej ceste ku počítačom, čo ho zaujímalo v mladosti, kedy sa s počítačmi len zoznamoval a kedy sa učil programovať. Hovoril prečo je dobré ísť na vysokú školu a čo je dôležité v škole. Tešíme, sa, že sme sa s ním mohli stretnúť.

Na rozptýlenie boli do programu zaradené aj outdoorové aktivity, ako pohyb podľa GPS súradníc, maľovanie tričiek, bedmington, futbal a ping-pong.

Aktivity viedli naši učitelia: p. Tomková, p. Semková, p. Kunčová, p. Ivanová, p. Liščík, p. Nedelský, p. Palovčák, p. Spišáková a ochotní lektori, žiaci našej školy: Marián Mráz, Adrián Rošinec, Marián Kravec, Lucia Medveďová, Barbora Paľová, Martina Podžubanová, Filip Seman, Diana Duranková, Viktória Cseryová a ďalší.

Počas celého IT Tábora sa natáčali IT správy vedené p. Porvazníkovou a p. Semkovou. Ako režiséri a strihači správ sa nám výborne osvedčili Michal Biačko a Marián Mráz.

O stravu  sa starali naše pani kuchárky, ktoré pripravovali pre deti dobré desiaty, obedy a olovranty.

Počas celého IT tábora redaktori z radov detí natáčali IT správy, ktoré sú publikované na youtube kanáli  školy.

Podľa reakcií detí sme sa dozvedeli, že v tábore sa cítili dobre, naučili sa nové veci, našli si veľa nových kamarátov a už sa tešia na ďalší rok na denný IT tábor GPH.

FOTOGALÉRIA