Beseda EXTRAPOLÁCIE 2017

Beseda EXTRAPOLÁCIE 2017

Pozývame vás na besedu o histórii vyučovania programovania a informatiky na našej škole, ktorá sa uskutoční 28. 9. 2017 o 13.00 v Zemplínskom osvetovom stredisku o 13:00 hod.

Diskutovať s nami prídu naši bývalí učitelia programovania ainformatiky pani RNDr. Mária Dományová, RNDr. Marta Pirkovská, RNDr. Anton Hnáth, Ing. Martin Nedelský a RNDr. Mária Spišáková.

Programom nás bude sprevádzať Diana Štrusová a Štefánia Turyová, o kultúrny program sa postarajú Antoni Grifo, Samuel Naď a Samuel Perunko.

Naša beseda je organizovaná v rámci aktivít projektu Extrapolácie 2017: http://www.extrapolacie.sk/2017/index.php?menu=kosice